Iznos investicije

Iznos investicije za izgradnju objekata Fakulteta muzičke umetnosti definisan je na osnovu aproksimacija investicionog projekta i iznosi oko 35 500 000 € bez PDV-a.

 

Efikasno upravljanje zgradom

Upravljanje zgradom uključuje tri osnovna nivoa troškova i priliva: operativni troškovi, troškovi održavanja i prilivi iz marketinških aktivnosti (iznajmljivanje, održavanje drugih događaja u prostorijama zgrade). Operativni troškovi uključuju procenjene troškove za ventilaciju, grejanje i hlađenje, osvetljenje i čišćenje. S obzirom na troškove održavanja, procenjujemo nivo očekivanih troškova s obzirom na obim i složenost održavanja ugrađenih materijala, nameštajne opreme i mehaničkih uređaja i tehnologija. Međutim, u slučaju priliva iz tržišnih aktivnosti, procenjujemo da li zgrada dozvoljava nesmetano iznajmljivanje dela svojih prostorija, koje se u vreme zakupa ne koriste za nastavne aktivnosti, već u svrhu tržišnog zakupa.

 

Dugoročni ekonomski uticaj gradnje

Projekat treba da obuhvati materijale, tehnologije i sisteme koji slede principe analize troškova životnog ciklusa, što znači da se troškovi njihove instalacije, održavanja i demontaže podjednako uzimaju u obzir prilikom njihovog izbora.