A             PROSTORI ZA NASTAVU

B              PROSTOR BIBLIOTEKE

V             UPRAVA I ADMINISTRACIJA

G             PROSTORI ZA JAVNA IZVOĐENjA  koncertne sale , sale za ples i prateći prostori

D             HOLOVI KOMUNIKACIJE I PRATEĆI PROSTORI

Đ             TEHNIČKI PROSTORI

E              GARAŽA I POMOĆNI PROSTORI

Delovi programsko funkcionalnih celina nove zgrade Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu dati su tabelarno:

A -  1  UČIONICE ZA INSTRUMENTALNU NASTAVU

A.1.1

Učionica tip 1.1   površine 25 m2   broj učionica: 11

A.1.2

Učionica tip 1.2   površine 25 m2   broj učionica : 5

A.1.3.1

Učionica tip 1.3.1   površine 25 m2   broj učionica:  27

A.1.3.2

Učionica sa predprostorom tip 1.3.2   površine 25 m2 +11m2  broj učionica:  1

A.1.4

Učionica tip 1.4   površine 36 m2   broj učionica:15

A.1.5

Učionica tip 1.5   površine 150 m2 broj učionica :1

 A- 2  SALE ZA INSTRUMENTALNU NASTAVU I ISPITE i prateće prostorije.

 A. 2.1.1

Sala površine sa binom 120m2  

A. 2.1.2

Sala površine sa binom 120m2  

A.2.1.3

Sala površine bez bine 120m2  

A.2.1.4.

Sala površine bez bine 120m2

A.2.2.1

Sala za nastavu  sa pomoćnom prostorijom   200m2 5.5m

A.2.2.2

Pomoćni prostor 40m2

A.2.3

Sala za džez 80m2

A. 2.4

Tonski studio sa gluvom sobom 120m2

A- 3 KONFERENCIJSKE SALE I AMFITEATRI I PRATEĆI PROSTOR

A.3.1

Amfiteatar  orijentaciona površina  350m2  

A.3.2

Sala za naučne  konferencije 120 m2

A.3.3

Sala za naučne          konferencije  70 m2  Broj mesta za sedenje u sali 50

A.3.4

prostor za odmor, kafu .. . oko 150m2

A- 4 SALE ZA PLES I IGRU I PRATEĆI PROSTOR

A. 4.1

Velika sala za ples/igru 1 sala 14h20h6 280m2

A.4.2.

Mala sala za ples/igru2 sale     14h10h6 140m2

A.4.3

Svlačionice 60m2

A.4.4

Prostor za oporavak i relaksaciju i teretana  oko 150m2

A-5 INSTRUMENTALNE VEŽBAONICE

A.5.1

Instrumentalna vežbaonica sa polukoncertnim klavirom  ili prazna Broj učionica: 24 Površina 15m2 

A.5.2

Instrumentalna vežbaonica sa polu koncertnim klavirom  li prazna  Broj učionica : 61

Površina 9 m2 

A.5.3

Instrumentalna vežbaonica sa pijaninom ili prazna broj učionica : 10  Površina 9 m2 

A.5.4

Grupna instrumentalna vežbaonica površine 36 m2  Broj učionica : 2

A. 5.5

Instrumentalna vežbaonica sa dva klavira površine 25m2 Broj učionica : 2

A- 6 UČIONICE ZA TEORIJSKU NASTAVU

A.6.1

Velika učionica za teorijsku nastavu Površine 60m2  visina 4,0m  broj mesta za sedenje 40

A.6.1.1.

Velika učionica za teorijsku nastavu Karedra za džez  Broj učionica:1

A.6.1.2.1-7

Velika učionica za teorijsku nastavu Broj učionica :7  

A.6.2

Mala učionica  za teorijsku nastavu površine 30m2  Broj mesta za sedenje 20

A.6.2.1-10

Mala učionica za teorijsku nastavu Broj učionica :10

A- 7 KABINETI ZA NASTAVNIKE

A.7.1.1.1-28

Kabinet za naučni rad površine 12m2  visine 3,0m broj kabineta : 28

A.7.1.2.1-10

Kabinet uz instrumentalne vežbaonice površine 12m2  visine 3,0m broj kabineta : 10

A.7.2

Prostori za odmor

B .   PROSTOR BIBLIOTEKE

B.  1

Magacinski prostor  250m2 

B.  2

Biblioteka –otvoren pristup  250m2  

B.  3

Čitaonica  60m2  

B . 4

deo za stručan rad na kompjuterima 60m2

B . 5

prostorija za slušanje muzike 60m2

B .6

Prostor za grupni rad 15m2

B. 7

Makerspace  15m2

B .8

Prostor za izdavanje publikacija  25m2  

B. 9

Kancelarija za rad zaposlenih                          30m2  

B .10

Kancelarija za šefa  Biblioteke  15m2  

V   UPRAVA I ADMINISTRACIJA

V 1 STRUČNE SLUŽBE FAKULTETA

V 1.1

Kancelarija mala

V 1.1.1.1

Sekretar fakulteta, 25m2 3,0m

V.1.1.2.1-4

šef opšte službe, šef studentske službe, PR, viši nivoi studija12-15m2 h 4,

V.1.1.3

šef računovodstva, 15m2

V.1.1.4

IT služba25m2

V.1.2

Kancelarija velika    

V 1.2.1

Opšta služba, aktivna arhiva  40m2

V.1.2.2

Računovodstvo/aktivna arhiva  25m2

V.1.2.3

međunarodna služba/ aktivna arhiva 25,0m2

V.1.3.

Studentski referat* 55m2

V.1.4

Arhiva

V. 1.4.

Arhiva 100m2

V. 1.5

Serverska soba 1 25m2

2 POMOĆNA SLUŽBA

V.2.1.1-2

Domarska radionica   25m2 +15m2

V.2.2.1-3

Portirnica 1-3 Zgrada može imati i više ulaza 9m2h 3= 27m2

V.2.3

Prostorija sa lokerima za       presvlačenje za 10-15  osoba  tuševi toalet  30m2

V.2.4

Atelje za klavijaturne                        instrumente  36m2

V2.5

Dodatna prostorija za  klavirštimere 12m2

V 3  POSLOVODSTVO – UPRAVA

V 3.1

Kancelarija dekana 30m2 

V 3.2

Kancelarija za prijem  gostiju  25m2

V3.3

Kancelarija šefa kabineta 25m2

V 3.4.1-3

Kancelarija prodekana 4  15m2h4 =60m2

V 3.5

Kancelarija studentskog  parlamenta 1 25m2

V 3.6

Sala za sastanke velika 1 mesto za 50 osoba 45m2

V 3.7

Sala za sastanke mala 3 okrugli sto za 15 osoba 30m2

V 4  IZDAVAČKA DELATNOST

V.4.1

Kancelarija za izdavačku      delatnost 25m2

V.4.2

Skriptarnica 25m2

V 4.3

Suvenirnica  12m2

V.4.4

Skladišni prostor  za materijal Centra za izdavačke  delatnosti 70m2

V. 5  ZAJEDNIČKI PROSTORI      

V.5.1

Studentski klub sa scenom    

V.5.2

Studentska menza sa kuhinjom            

V.5.3

Prostorije za odmor profesora              

V.5.4

Fonoarhiv  50m2

V.5.5

Digitalna laboratorija 100m2

V.5.6

Apartmani za gostujuće profesore        

V.5.7

Garderobe studenata sa sanitarnim blokom

 G.   JAVNI PROSTORI NAMENjENI KULTURI

G.1

Koncertna sala 400 (600) mesta  Sala za koncerte simfonijskog orkestra Površina bine oko 290m2. 

G.2

Sala za operske/baletske predstave gledalište od 200 mesta. Površina  oko 300 m2

G.3

Sala za kamerne i solističke koncerte Površina sale: 300m2   

G.4

Sala za džez muziku (big bend) površina sale: 300m2

G.5

 Veliki tonski studio 335 m2

G.6

Prostor za publiku – hol, prateći toaleti, garderoba, suvenirnica, eventualno kafe itd..

G.7

Prostor za izvođače garderobe i toaleti sa tuševima površine oko 250m2

G.8

 Prostor za instrumente         

D             KOMUNIKACIJE, HOL i POMOĆNI PROSTORI

 

Orijentaciona planirana površina komunikacija na nivou objekta je oko 2500 m2.

Površina hola i pratećih prostora sa komunikacijama data je aproksimativno i njene površine mogu biti optimizovane u zavisnosti od međusobnog položaja sala i ostalih prostora koji podrazumevaju korišćenje većih pomoćnih prostora.

Sanitarni prostori u objekti obuhvataju prostore za publiku, grupne toalete za izvođače i one posebne, u sklopu garderoba za soliste. Grupne sanitarne prostorije se dimenzionišu na osnovu parametra od 1 toaleta na 20 posetilaca. Odnos muških i ženskih toaletnih kapaciteta je pola­pola. Ukupan kapacitet toaletnih punktova se, proporcionalno raspoređuje po etažama koje koriste posetioci i izvođači.Garderobe za publiku se lociraju u glavnom, pristupnom holu dvorane. Dimenzionišu se parametrom od 1m pulta na 70 posetilaca. Površina za smeštaj garderobe posetilaca iznosi 0,2 m2 po posetiocu,

Dodatak na neto površinu zavisno od grupe iznosi :

grupa1. predavanja, vežbe, ispiti i seminari 50 % grupa2.prostori za nastavu – kabineti30 % grupa3.laboratoriji, praktikumi i pom. prostori50 % grupa4.zajedničke službe i prostori 40 % grupa5.prostori za tehniku                   30 %

Dodatkom na neto površinu obuhvaćene su površine vertikalnih (stepeništa,liftovi) i horizontalnih komunikacija, instalacija i zidova, što pretpostavlja programsku bruto površinu.

Đ              TEHNIČKI PROSTORI

 

Ovi prostori obuhvataju tehničke prostore instalacionih sistema grejanja, klimatizacije, energetske celine, obezbeđenja prostora, tehničke komunikacije, ekonomske pristupe, magacine opreme i evakuacione trake. Sistem klimatizacije treba da ima mogućnost da se klimatizacija selektivno uključuje/isključuje za pojedine delove zgrade.

Ukoliko investicija dozvoli dogrevanje i hlađenje unutrašnjih prostora kompleksa na geotermalnu energiju, pored velike finansijske uštede u eksploataciji objekta i površina dela tehničkih prostora za grejanje i klimatizaciju biće znatno smanjena.

Treba imati u vidu da će najveći deo sadržaja objekta biti opremljen tehnikom za video nadzor.

Preporuka da se najveći deo potrebnih tehničkih prostorija smešta u podzemnim etažama.

E              GARAŽA I PRATEĆI SARŽAJI

 

Prateći sadržaji podrazumevaju radionice, magacine, odlaganje smeća i ostale sadržaje koje podrazumeva ovaj tip objekata.

Preporuka da se deo potrebnih garažnih mesta smešta u podzemnim etažama.

*Napomena:

 U PRILOGU 1  dati su detaljni opis pojedinih prostorija , način korišćenja oprema i bliži prostorni uslovi