Predmet i obuhvat konkursa

Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja nove zgrade Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

Obuhvat konkursa predstavlja lokacija koja je u okviru Plana detaljne regulacije za linijski park – Beograd, gradske opštine Stari Grad i Palilula - Celina 5 - planirana za objekte i komplekse javnih službi -  visokoškolske ustanove, Fakultet muzičke umetnosti sa katedrom za ples. Lokacija se nalazi u rubnoj zoni donjeg dela Dorćola, uz budući linearni park (transformacija zone uz železničku prugu koja nije više u funkciji) u blizini Marine Dorćol u ulici Dunavskoj.

Povod i cilj izrade konkursa

Povod za raspisivanje konkursa je potreba za unapređenjem i jačanjem kapaciteta univerzitetskog obrazovanja izgradnjom novih, rekonstrukcijom postojećih objekata i njihovim opremanjem koja je identifikovana i analizirana kroz projekat „Unapređenje i jačanje kapaciteta univerzitetskog obrazovanja“. Opšti cilj projekta je da se unaprede kapaciteti univerzitetskog obrazovanja Republike Srbije, kroz specifične ciljeve: (1) Izgradnja, dogradnja i opremanje objekata univerzitetskog obrazovanja izgradnjom novih, rekonstrukcijom postojećih objekata univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, (2) Poboljšanje kvaliteta i uslova obrazovanja na fakultetima univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, (3) Implementacija savremenih standarda održive izgradnje i korišćenja objekata univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. U skladu sa iskazanim potrebama za unapređenje kapaciteta univerzitetskog obrazovanja Republike Srbije, univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podnete su inicijative među kojima i inicijativa za izgradnju i rekonstrukciju objekata Univerziteta umetnosti: Fakultet muzičke umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti, Fakultet primenjene umetnosti i Fakultet dramske umetnosti. Rad FMU se od njenog nastanka odvija u velikoj meri u privremenim i iznajmljenim prostorima, pa se javlja problem u vezi sa lošim kvalitetom i funkcionalnošću prostora, s obzirom na to da prostori nisu namenski građeni za izvođenje specifičnih oblika nastave kakva je nastava u polju umetnosti. Obzirom na aktuelne, ali i potrebe budućeg razvoja ove institucije identifikovana je izuzetna potreba da se za FMU obezbedi namenski prostor adekvatno tehnološki opremljen i zadovoljavajućih kapaciteta. Fakultet muzičke umetnosti je još od svog osnivanja 1937. godine, dakle preko 80 godina, u „privremenom“ smeštaju, u zgradi u kralja Milana 50. Iako je ovaj prostor maksimalno iskorišćen, za nastavu se koristi i nekoliko drugih prostora po ugovoru o zakupu ili ugovoru o saradnji. Takođe nekoliko ustanova kulture ustupa korišćenje svojih prostora za realizaciju koncertne delatnosti profesora i studenata Fakulteta muzičke umetnosti. Samo u Beogradu, fakultet realizuje preko 300 koncerata godišnje, i time se pozicionira kao jedan od najbitnijih činilaca produkcije umetničke muzike u našoj sredini. Sa preko dve stotine umetnika (profesora i umetničkih saradnika), skoro 50 naučnika (profesora i istraživača), i skoro 1000 studenata, ova ustanova ima potencijal za realizaciju nekoliko stotina koncerata godišnje, kao i za realizaciju brojnih ostalih događaja. Takođe bi se stvorili bolji uslovi za digitalizaciju srpskog nematerijalnog kulturnog nasleđa. Ove inicijative za izgradnju nove infrastrukture u visokom obrazovanju Republike Srbije jedan je od strateških prioriteta Vlade Republike Srbije u narednom periodu i izuzetno su važne za proces osavremenjavanja studiranja, kao i internacionalizacije studijskih programa.

Pored toga, aktuelni Plan detaljne regulacije za linijski park – Beograd, gradske opštine Stari Grad i Palilula, na ovoj lokaciji predviđa ustanovu visokog obrazovanja za koju je obavezna izrada arhitektonsko-urbanističkog konkursa za građevinsku parcelu sa elementima pejzažno arhitektonskog uređenja.

2 konkurs fmu

Lokacija nove  zgrade FMU – obuhvat konkursa

 

Cilj konkursa je da se, u skladu sa konkursnim zadatkom, programskim zahtevima, značajem i potencijalima lokacije, izabere najkvalitetnije arhitektonsko-urbanističko rešenje novog objekta Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, koje korespondira sa okruženjem, prilagođeno je vrednostima ambijenta i odgovara značaju koji ovakva institucija ima na regionalnom nivou. Težnja je da se kroz konkursne aktivnosti sagledaju aktuelni potencijali prostora u skladu sa današnjim kulturno-istorijskim kontekstom, značajem i razvojem predmetnog prostora kroz Plan novog linijskog parka – Beograd, kao i u kontekstu budućeg razvoja predmetne lokacije.

Izabrana rešenja predstavljaće osnov za izradu tehničke dokumentacije za potrebe realizacije, uređenja i izgradnje.

3 konkurs fmu

Položaj nove zgrade FMU